Profesyonel Yaşam Koçluğu

PROFESYONEL YAŞAM KOÇLUĞU

“Bir yaşam koçu, bize yapabileceklerimizi yaptıran kişidir.”  / Ralp Waldo Emerson

Her geçen gün zorlaşan ve daha çetrefilli bir hal alan hayatlarımızın karmaşık yapısından bir nebze olsun kurtulmak, gerçekçi hedefler belirleyerek bu hedeflere emin adımlarla yürümek ve farklı amaçlar için de motive olarak başarıya ulaşmak noktasında, yaşam koçluğu kavramı giderek artan bir popülariteye sahip olmaktadır. Çünkü hemen hemen her kişi ya da kuruluşun benzer ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçların giderilmesinde kaliteli bir profesyonel yaşam koçluğu desteğinin alınması fayda sağlamaktadır. Bunun yanı sıra bireyler her zaman içinde bulundukları çıkmazlara tarafsız bir gözle bakarak çözüm bulma cabası içinde olurlar.

İste tam da bu an da onlara tarafsız olarak destek ve hizmet verecek olan çalışma sekli profesyonel yaşam koçluğudur. Evet, bir hizmettir ve bu sebeple bunu deneyimlemek isteyen bireyler hizmet satın alacaklarından müşteri olarak ifade edilir.

Profesyonel Yaşam Koçluğu Nedir?

Birey ya da kurumlara; yaşamlarında, ilişkilerinde ve işlerinde başarılı olabilmeleri adına destek veren ve bireyin potansiyelini fark etmesi adına çalışmalar yürüten bir hizmet türüdür.  Kısaca özetleyecek olursak, “Yaşam Koçluğu Nedir?” sorusunun cevabı, birey ya da kurumların bulundukları yerden hedefledikleri yere ulaşmalarını sağlayan bir hizmettir diyebiliriz. Yaşam koçları bireyleri tarafsız bir bakış açısı ile değerlendirirken aynı zamanda teşvik ve motive ederek harekete geçmelerine yardımcı olurlar. Hali hazırda sahip oldukları enerji kaçaklarından kurtulmalarını sağlar. Ayrıca ulaşmak istedikleri hedefe doğru ilerlerken, en değerli kaynaklar olan zaman ve enerjiden tasarruf etmeyi ve mevcut durumu maksimum potansiyel ile yaşamalarına teşvik edici olurlar. Bireyin fark etmediği dirençlerini, buna neden olan sebeplerini meraklı bir araştırmacı seklinde araştırırken, mevcut olumsuz direncin yönünü ve seklini de değiştirebilir.

Profesyonel yaşam koçu öncelikle müşterisini çok iyi analiz ederek, zihin yapısını ve nasıl düşündüğünü anlar. Müşterisinin kişilik haritasından yola çıkarak, kişiyi engelleyen (bireyin doğru ve yanlış olarak nitelendirdiği) durumları görmesine yardımcı olur. Müşterisinin elindeki kartları en iyi şekilde oynamasına, bazen oyunun kurallarını değiştirmesine ya da daha iyi bir oyun kurmasına destek olur. Yaşam koçu, müşterisinin yeni, güçlü, pozitif duygu ve düşünceler yaratarak onun farkındalığını destekler.

Yaşam Koçluğu Ne Değildir?

Sanılanın aksine yaşam koçluğu danışmanlık, bilgi yüklemesi, felsefe ya da terapi değildir. Tavsiyelerde bulunmayı, hazır cevap vermeyi, problemlere dair hazır çözümler sunmayı ve yargılamayı içermez. Yani yaşam koçları bir danışman, bir psikolog ya da bir tür mentor değildir. Zaten profesyonel yaşam koçluğu bunlarla da açıklanamaz. Alanı ve çerçevesi belli, yöntemleri farklı, sosyal yanları değişkendir.

En çok karıştırılan konuların başında yaşam koçluğu ile psikologluk gelir. Aslında bu iki kavram birbirinden hayli uzaktır. Çünkü bir yaşam koçu asla müşterisini yönlendirmez, yönetmez, asla akıl vermez. Yaşam koçluğu çalışmalarında tüm sorumluluk müşterinindir. Yasam Koçluğunda başlangıç sorusu; “Bugünden itibaren hayatında neyi değiştirmek istiyorsun?” olurken, psikolog veya psikoterapist “Bugün buraya hangi konu ile geldin?” veya “Bugün buraya hangi konuyu getirdin?” seklinde soracaktır. Yaşam koçu müşterisini asla yargılamaz, eleştirmez ve zorlamaz. Müşterisine daima enerji, güç ve motivasyon sağlar. Kişinin kendini fark etmesi ve kendini gerçekleştirmesi çerçevesinde hizmet eder. Bu nedenle de empati kurmak, gerçekçi hedefler belirlemek, kişinin kendi potansiyelini fark etmesini sağlamak ya da hedeflere ulaşma noktasında kişinin emin adımlar atmasına ön ayak olmak yaşam koçlarının işleridir.

Psikologlar ya da psikiyatristler daha farklı amaç ve ilkeler ile danışanlarına / hastalarına yardımcı olurlar. Psikometrik araçlar, kişilik envanterlerini psikologlar kullanabilirken, psikiyatrlar ise ilaç yazmaya yetkilidirler.

 • Yaşamında olumlu yönde köklü değişiklikler yapmak isteyenler,
 • Hayattan ne istediğini bilmek isteyenler,
 • Hayatlarında çözümleyemedikleri bir konu olanlar,
 • Mevcut hallerinin farkına varmak isteyenler,
 • Potansiyelini bilmek isteyenler,
 • Kendilerine hedef belirlemek isteyenler,
 • Hayatlarını planlamakta güçlük çekenler,
 • Hayallerini ve hedeflerini gerçekleştiremeyenler,
 • Kariyerlerinde iyi bir yer edinmek isteyip, nereden başlayacağını bilmeyenler,
 • Doğru olan inanışları dahilinde davranarak, ne istediklerini bilmeyenler,
 • Hayır deme konusunda zorluk yaşayanlar,
 • Yaşamlarında aynı kısır döngü tekrar edenler,
 • Hayatlarındaki karmaşadan rahatsız olanlar,
 • Dengeli, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek isteyenler,
 • Yaşamlarında mutlu olmak isteyenler.
 • Ne istediğinizi belirlemenize yardımcı olur;

Pek çok insan yaşamları boyunca kendilerini tanımlamak için zaman ayırmaz ve hedefledikleri yere varabilmek adına net yönlendirmelere sahip olmaz.  Bu da tüm hayatlarını sahip oldukları gücün farkına varmadan, sıradan biri olarak geçirmelerine sebep olur. İşte bu noktada profesyonel yaşam koçluğu hizmeti hayattan ne istediğinizi daha kolay bir şekilde belirlemenize ve isteklerinize ulaşma yöntemlerinizi daha kolay seçmenize yardımcı olmaktadır. Bu sayede yaşamda kim olmak istediğinizi belirleyerek amaç ve tutkularınızı netleştirebilir ve kendiniz için nelerin önemsiz ve gereksiz olduğunu, nelerin ise önem taşıdığını çok daha net bir şekilde görebilirsiniz.

 • Özgüveninizi geliştirmenize yarar sağlar;

Bireylerin çalışma yaşantılarında başarılı olabilmeleri, mevcut sağlıklarını koruyabilmeleri ve diğer bireyler ile sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri adına özgüvenlerini geliştirerek güçlendirmeleri ve bir öz imgeye sahip olmaları oldukça önemlidir. Gerçek değerinizi bilerek, standartlarınızı yükseltmek için yaşam koçluğu eğitimi almış profesyonel kişiler ile çalışmak, istediğiniz hedeflere çok daha yalın ve hızlı şekilde ulaşmanıza yardımcı olur.

 • Korkularınızı yönetmenizi sağlar;

Yaşamınızı kabusa çeviren korkularınızı, güvensizliklerinizi ve engellerinizi aşmak kitlelerin önüne geçmenizde size yardımcı olur. Pek çok insan yaşam koçları sayesinde korkularını doğru olarak yönetmeyi öğrenerek, bu korkularının hedeflerini engellemelerine olanak vermez. İyi bir yönetim ile doğru bir süreç atlatılırken, daha başarılı ve daha aktif bir yaşam da sürdürülebilir.

 • Düşüncelerinizi gerçeğe dönüştürmenizi sağlar;

İnsanları hayatlarındaki ulaşmak istedikleri hedeflere götüren birçok yol bulunmaktadır. Kişilerin kendi kişiliklerine en uygun hedefi ve bu hedefe ulaştıracak yolu bulmaları için doğru seçimler yapmaları gerekir.  Bu kararları verme aşamasında bir yaşam koçu ile çalışmak, bireyin gerçek ile hayalin arasındaki durumu netleşmesine yardımcı olacaktır. 

Profesyonel koçluk hizmetinden yararlanarak teori ile pratik arasında köprü oluşturabilirsiniz. Doğru eğitim ve motivasyon ile birlikte istediğiniz sonuçlara en kestirme ve en doğru yoldan ulaşarak hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Bu anlamda kendinizden emin adımlar ile ilerleyebilir, hayalini kurduğunuz düşleri düşünceden alıp hedef noktasına taşıyabilir, gerçekçilik ve denge içinde her başardığınız hedefte daha üst bir hedef için kendinizde güç bulabilirsiniz. Bütün bu aşamalarda profesyonel yaşam koçluğu kişiye fazlası ile değer katacak, söz konusu aşamaların daha iyi ve kaliteli bir biçimde geçilmesinde kişiye destek olacaktır.

 • Yaşantınızdaki olasılıkları daha net şekilde anlamanıza yardım eder;

İnsanların birçoğu yaşamı kalıcı, sabit, değiştirilemez ya da kontrol edilemez bir olgu olarak görmektedir. Fakat hayat boyunca yaptığımız seçimler bizlerin kaderini oluşturmaktadır. İyi ve yeterince titizlik gösterilmeden yapılan seçimler sonucunda hayatımızı hüsrana çevirebilecek enerjileri kendimize çekeriz. Profesyonel yaşam koçluğu hizmeti sayesinde ise bireyler farklı bakış açılarını keşfedebilir ve mevcut şartlar her ne olursa olsun aslında daima bir seçme hakları bulunduğunu görebilirler.

 • Bireylerin kendilerine inanmalarına ve sahip oldukları güçlü yönleri kullanmaya veya unuttukları güçlü yönlerini tekrar hatırlatıp fark ettirerek kullanmalarına yardımcı olur.
 • Yaşamınızın kontrolünü kendi elinize almanızı sağlar.
 • Unutmuş olduğunuz başarılı yönlerinizi hatırlatır.
 • Hayalini gerçekleştirmek istediğiniz hedefinizi bulmaya yardımcı olur.
 • Bireyin hayatında var olan başlıca enerji kaçaklarını görmesine ve gidermesine yardımcı olur.
 • Ruh + Beden + Zihin üçlüsünü bireyin gerçekliğine göre gözden geçirir.
 • İstediğiniz şeyleri yapabilmeniz adına zamanınızı yönetmenize ve en faydalı şekilde planlamanıza yardımcı olur.
 • Amaçladığınız hedeflere ulaşmak adına doğru soruları sormayı öğretir.
 • Bireylerin kendi yaşamına dışardan bakmak, anlamak ve içindeki potansiyeli güce çevirmek için fırsat yaratır.
 •  
 •  
 • Liderlik vasıflarını gözden geçirme,
 • Karar verme süreçlerine ilişkin yaklaşımlar kazandırma,
 • Vizyon geliştirme,
 • Motivasyonu sağlama ve geliştirme,
 • Kurumdaki bireylerin arasında uyum sağlama,
 • Kariyer beklentilerine erişme,
 • Olaylara hem içten hem de dıştan bakarak değerlendirme,
 • Hedef koyarak uygulama kolaylıkları sağlama,
 • Performanslarının değerlendirilmesi.

Bu hizmeti alan firmalar için profesyonel yaşam koçluğundan yarar sağlamak ya da bu tarz destek hizmetlerinden istifade etmek oldukça önemli bir insan kaynakları yatırımının göstergesi niteliğindedir.

Firmalar, çalışanlarına sunmuş oldukları bu kişisel gelişim şansı ile çalışanlarının kendilerini tanımaları ve performanslarının iyileşmesi açsından gelişmelerine imkân sağlar. Ayrıca, pek çok açıdan çalışanlarının yüksek performansa sahip olmalarına da destek olur.

Koçluk hizmetinden yararlanan bireyler takım çalışmalarına çok daha yatkın olmalarının yanı sıra oldukça etkin olarak görev alabilmektedirler. Yani, kurumsal firmaların çalışanları için profesyonel yaşam koçluğu hizmeti almaları oldukça akılcı bir yatırım niteliği taşımaktadır.

Her ne kadar çalışanlar bu tür seansları sadece kendileri için alıyor gibi görünse de firmaların yaşayan organizmalar olduğu düşünüldüğünde, her bir çalışan firmaya farklı değerler katmaktadır. Söz konusu eğitim ya da destekler ile aslında çok daha verimli bir çalışma ortamı yaratılır.

Dolayısıyla koçluk hizmeti alan çalışanlarla birlikte firmanın da büyük bir yarar gördüğü fark edilebilir. Kısacası profesyonel koçluk hizmetlerinden herkes yarar sağlarken, kurum ve kuruluşlar da bu fırsatları çalışanlarıyla beraber değerlendirmelidir.

RANDEVU ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

poınt of coachıng

by Pelin Narin Tekinsoy