MOTİVASYON SEMİNERLERİ

Motivasyon Seminerleri

Motivasyon nedir?

Motivasyon kelimesi Latince “movere”, yani “hareket ettirme, hareketlendirme” kelimesinden gelmektedir. Motivasyon sürecini anlamada ihtiyaçlar, dürtüler ve özendirici uyarcılar arasındaki ilişkiler ve anlamları önemlidir.

Kişilerin yapabileceklerinin limitini, eğitim ve yetenek seviyeleri; yapabildiklerinin limitini ise moral ve motivasyon seviyeleri belirler. Motivasyon, istekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır.

Amaç:

Günümüz insanı; bulunduğu kalabalıklar, iş yoğunluğu, üst üste gelen sorumluluklarının yükümlülükleri, hareket etmekteki kabiliyeti ile birleştiğinde ruh ve zihin olarak her an bölünmektedir. Sürekli bölünen ruh ve zihin bir araya gelerek koordinasyon sağlamakta zorlanmakta, daha önce bir işi yaparken ki haz ve mutluluk doyumu farkında olmadan azalmaktadır.
Sanayi devrimi ile başlayan ve günümüz moderniziminde birlikte her şey gibi birey olarak ta yaşantılarımızı rutine bağlamaktayız. Bireyin bir şeyi yaparken bir işten ilgi duyacağı bir yere dursun, kendisi için günlük hedeflere ulaşmaya bile zorlanır hale gelmiştir. Bu eğitimin amacı; sürekli değişen koşullar altında bireyin dikkatini toplaması, birey olarak kendini tanıması ve değişen şartlar altında nasıl bir bakış açısıyla yol alırsa motive olacağı ile ilgilidir.

RANDEVU ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

PELİN NARİN TEKİNSOY