YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK YAKLAŞIMI

Yönetici için Koçluk Yaklaşımı

Yönetici Koçluğu genellikle Kurumların kendi Yöneticilerine sağladığı bir gelişim fırsatıdır.

Yönetici Koçluğu; Rekabette farklılaşarak üstünlük kurmak hedeflendiğinde, kısa sürede, daha etkin çözüm yaratabilmek için başvurdukları bir beyin fırtınası ve kaynak ortamı haline gelir. Ekiplerin takım olma duygusunun desteklenmesi, özellikle şirketlerin değişim süreçlerinde, yeniden yapılanma dönemlerinde, şirket birleşmelerinden sonra, şirket sahipliği değişimlerinde, potansiyeli yüksek kişilerin yöneticiliğe geçişinde, orta kademe yöneticilerin üst kademe yöneticiliğe terfilerinin hazırlık dönemlerinde; istenilen sonuçlara ulaşmak için kendisini taşıyacak ilişki ve ortamlar hazırlamasına, eyleme geçmesine ve davranışsal değişiklikler yapmasına destek olur.

Yöneticiler İçin Koçluk Yaklaşımındaki Amaç

Yöneticinin hedeflerine hızlı ve emin adımlarla ulaşmasına çalışırken; hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmayı amaçlar.
Bireyin ihtiyacı olan becerileri edinmekle birlikte, sahip olduğu becerileri geliştirmekte ve kendisini daha iyi tanımasına yardımcı olmaktadır.

Koçluk ilişkisi sona erdikten sonra da öğrenmenin devam etmesini sağlayarak, kendini değerlendirme ve analiz etme beceri ve alışkanlıklarının kazanmak amaçlar arasındadır.

RANDEVU ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

PELİN NARİN TEKİNSOY