“İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız, onlarla birlikte yürüyün.”

YÖNETİCİ KOÇLUĞU NEDİR?

Her nedense modern dünyada “Yönetici” dendiği zaman robotumsu bir varlık yani bir nevi android gibi algılanması söz konusu olan bir durum gözlemliyorum. İlk olarak yöneticilerin de bir insan olduğunu hatırlamak gerekiyor. Oysa onların da olaylar karşısında duyguları ve düşünceleri var. Doğuştan sahip oldukları hem kendilerine has, hem de geliştirebilecekleri yetenekleri var. Hal böyle olunca ast-üst ilişkilerindeki davranış ve liderlik modelleri de mevcut.

Bu sebeple; üst ve orta düzey yöneticiler profesyonel bir koç ile çalışarak hem kişisel hem de profesyonel yaşamda karşılaştıkları sorunlara kalıcı ve etkili çözümler üretebilirler. Olaylara, yansız, tarafsız ve bağımsız olarak bakabilir, bireysel ve profesyonel yaşamlarında gelişme ortamında vizyon sahibi liderlere dönüşerek değişimi yönlendirebilirler.

Yönetici koçluğu, yöneticilerin kısa ve uzun vadeli kurumsal hedeflere ulaşma kabiliyetini sağlayan, performansının artmasıyla sonuçlanan, liderlik gelişimini ve kişisel gelişmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için tasarlanmış ayrıntılı ve bireyselleştirilmiş bir süreçtir. Yönetici koçlarının bu çalışmadaki duruşu, müşterilerinin belirli profesyonel hedeflerini yerine getirirken, onların yanında tarafsızca durarak beraberce yol almalarıdır.

Başlangıçta raydan çıkmış yöneticileri kurtarmak için kurulmuş olan yönetici koçluğu, şimdi tipik olarak her seviyedeki liderler için hem bireysel hem de kariyer performansını artırmaya odaklanmaktadır. Bu koçluk biçimi, temelde yönetici adaylarının veya yönetici konumunda olan kişilerin beceri gelişimini ve performansa odaklanmasını içerirken, bireyin genel gelişime de fırsat verir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, yönetici koçluğunun amacı, liderin belirli kurumsal hedeflere ulaşma ve bunları gerçekleştirme yeteneklerini geliştirmektir. Bu nedenle; yönetici koçluğu, yaşam koçluğuyla çalışması ile kısmen aynı başlıklar altında çalışır. Bununla birlikte, iyi liderlik çoğu kez kişisel değerler ve özellikler ile bağlıdır. Kişisel hayatınızı her zaman ofis kapısında bırakmak imkânsızdır. Hem yöneticilik davranışlarının ve yetkinliklerinin hem de kişisel hayatın arasında her zaman bir örtüşme seviyesi vardır.

Yönetici koçluğu da kişisel meseleleri veya kişinin kariyer hedeflerine ulaşmasını engelleyecek herhangi bir alanı ele alarak çalışabilir. Süreç, kişinin kişisel gelişimiyle ilgili olarak yardım etmesinin yanı sıra, diğer iletişimde olunan kişilerle de (aile, sosyal hayat, ebeveyn iletişim) ilişki yönetimini geliştirmeye yardımcı olabilir.

PROFESYONEL YÖNETİCİ KOÇLUĞU ALMAK İÇİN ESAS SEBEP NE OLABİLİR?

Bugünün yöneticileri benzeri görülmemiş bir değişim yaşıyor. Değişen iş modelleri, çalışan memnuniyetsizliği, yüksek ciro oranları, toplantı salonları ve çok fazla e-posta ve sesli mesaj ile günlük mesai saatleri doludur.

Ve tüm bunların yanı sıra “Yöneticilerin” kendi tecrübe alanlarında deneyimli olmaları dışında, ekiplerini geliştirmek ve çalışanların arasında uyumlu ortam yaratarak performans arttırılması için de kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Bu sorunlar size tanıdık geliyor mu?

  • Eşi görülmemiş organizasyonel değişim ve karmaşıklıkla başa çıkmak?
  • “Daha azıyla daha fazlasını yapmak” ortamındaki zorlukları stresli bulmak?
  • Proaktif olarak yeteneklerinizi geliştirmek ve çevrenizdeki insanları geliştirmek?

Koçluk yetkinlikleri profesyonel hayatta artık temel iş becerileri olarak görülüyor: Bu beceriler genel anlamda; dinlemek, hedefe ulaşmak, plan yapmak, delege etmek, toplantı yönetmek, kaos yönetmek, stres ve öfke yönetimleri gibi temel başlıklı çalışma konularını içerebilir. Doğru soru sormak ve içinde bulunulan an da stratejiler oluşturarak eyleme dönüştürmek, hedef odaklı yaklaşımlar da sonucu etkilemektedir. Bu sebeple “Koçluk Becerileri”, toplantı yönetiminde de artık vazgeçilmez bir özellik olarak görülmektedir. Profesyonel Koçluk Hizmeti alınması ile birlikte “Yöneticilerin”; toplantılarda takım üyelerine karşı daha derin bir anlayış sağlamaları için, soru sormak gibi koçluk becerilerini uygulaması, toplantıların verim ve değerini arttırdığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca liderler, bir organizasyonda yukarı çıktıkça, dürüst geri bildirimde bulunmanın daha zor olduğunu fark eder. Bulunduğunuz pozisyonda tüm cevaplara sahip olmanız beklenir, ancak en iyi çözümlere sahip olduğunuzu her zaman nereden bilebilirsiniz? Bir yönetici koçu, yönetimsel olarak ve yönetici kimliği ile karşılaştığınız zorluklar üzerinde çalışmanıza yardımcı olabilir. Dahası size başarı yaratan, dürüst, yargısız geri bildirim ve kurulum süreçleri sunmaktadır.

LİDERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK VE DERİNLEŞTİRMEK İÇİN YAYGIN OLARAK KULLANILAN YÖNTEMLER

  • Organizasyon içinde veya iş sonuçlarını etkileyebilecek bireyler tarafından belirli davranışların belirlenmesini amaçlayan veri ve anketlerin sağlanması.
  • Koçun liderlerin sorunlarını dinleyeceği ve sorunların çözülmesine yardımcı olacak geri bildirim ve rehberlik sunacağı bire bir oturumlar.
  • Hem örgütsel büyüme hem de kişisel gelişim açısından önceliklerin belirlenmesinde rehberlik ve yardım.
  • Liderleri krizler boyunca desteklemek, operasyonel ve bazen kişisel sorunları çözmek için doğru süreçleri ve araçları bulmaya yardım etmek.
  • Lideri hedef belirleme ve eylem planlamasında yardımcı olabilecek kaynak ve araçlarla donatmak. Bunlar zihinsel haritalar oluşturmak için belirli yazılımlardan ve kaynaklardan (kitaplardan teknolojiye kadar değişebilir) faydalanmak.
  • Lideri yeni öğrenme kaynaklarına yönlendirmek. Bunlar belirli liderlik veya beceri kursları, kendi kendine yardım kılavuzları veya diğer benzeri materyaller olabilir.
  • Liderin davranışlarını ve becerilerini analiz etmesine yardımcı olacak ödevleri uygulamak ve koçun çalıştığı kişiyi daha iyi anlamasını sağlamak. Eylemler belirleyerek, iletişime odaklanma gibi günlük etkinliklerden, yanıt süreleri gibi pek çok iş listesini önceleklendirmeye, gerçekleştirmeye ve tutmaya kadar değişebilir.

RANDEVU ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

poınt of coachıng

by Pelin Narin Tekinsoy