Genetik Matriks

Kendini tanımanın değeri ölçülemez. İnsan Tasarımı, benliğin gelişmesinin doğal bir süreç olmasını sağlar.

Kendinizi keşfetme yolunuz, bedeniniz ile gelişmiş zekânıza dair farkındalığınızın artması ve bu zekânın yaşam boyunca sizin pusulanız olduğuna dair derin bir güven bilinciyle başlar. Hayatta gezinme becerinize tam olarak güvenerek, kendinizi daha fazla kabullenecek ve hem kendinizi hem başkalarını gerçekten sevebileceksiniz. Bu, İnsan Tasarımında, kişisel dönüşümün noktasıdır. Tüm yaşadığımız sürece yanılsamalarımıza veya önyargılarımıza mantıklı ve tamamen bilinçli bakmak, yaşam boyunca uyanık ve farkında olmaktır.

Genetik Matris uygulamalarında Koçluk yaklaşımları, doğru sorular sormayı, doğru geri bildirimleri hem kendimize hem de başkalarına nasıl ileteceğimizin pratiklerini içerir.  Sağlığınızı, sıhhatinizi ve / veya ruhsal ve kişisel gelişim hedeflerinizi optimize ederken aynı zamanda desteklemede önemli bir rol oynadığını anlamanıza yardımcı olabilir. Genetik Matrisiniz ve onu anlamaya çalışma çabanız neticesinde kendinizle ilgili öğreneceğiniz sırlarınız, kişisel temelinizi, bedeninizi ve zihninizi etkili olarak nasıl destekleyeceğinizi bilir.

Neden Genetiğinizi Keşfetmelisiniz?

4 ezoterik sistem ve 2 bilimsel temel üzerine oturmuştur. Bilindiği gibi ezoterik sistemler, seçilmiş kişilerin aşamalardan geçerek bilmeye hak kazandığı, içsel, tinsel farkındalığa sebep olan önemli ve kesin bilgiler sunan öğretilerdir.

Genetik Matriks, bu ezoterik bilgileri Nötrino ve insan genetik kodunu bilgileri ile harmanlayarak yeni bir sentez oluşturur.

Nötrinolar evrende ağırlığı olan, bilinen en küçük parçalardır. Evrende ışık hızına yakın ilerlerken tüm katı maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilirler. Bizler nötrino sisteminden etkilenen insan hücreleriyiz. Bizlerin hava atmosferi içinde yaşadığı gibi evren de nötrino atmosferi içinde yaşamaktadır. Onlar gökyüzündeki tüm yıldızların saldıkları partiküllerdir ve her gün her saniye bedenlerimiz trilyonlarca nötrinoya maruz kalır. Nötrinolar, içinden geçtikleri herşeyle bilgi alışverişinde bulunurlar. Dolayısıyla bizler doğum anında maruz kaldığımız nötrino izlerini yaşamımız boyunca taşırız.

Aklınızdaki ve bedeninizdeki her işlev, düşünce ve eylem, genleriniz ve DNA’nız aracılığıyla belirlenen bir biyokimyasal tepki gerektirir. Genleriniz; saçınızın ya da göz renginizin ne olduğuna, belirli bir hücrenin nasıl çalıştığına ya da benlik yönlerinin nasıl ifade edildiğine dair talimatlar veren bir kromozom bölümüdür; DNA, zihin ve vücuttaki tüm aktiviteleri oluşturmak ve yönlendirmek için gereken genetik kodu içeren kimyasal bileşiktir. (Kaynak; http://www.humandesign-turkiye.com/human-design/hd-nedir.asp)

Bir bireyin genlerindeki negatif değişkenler (mutasyonlar), her seviyede (duygusal, zihinsel, fiziksel ve ruhsal) hücre işlev bozukluğu yaratma yeteneğine de sahiptir. Genetik değişkenler veya SNP’ler (Tek Nükleotid Polimorfizmleri) arasındaki bağlantı öncelikle metilasyon döngüsü denilen şeyle kontrol edilir. Bu vücuttaki vücut sistemlerini desteklemek, DNA ve RNA’yı onarmak için kritik olan metabolik yoldur ve nihayetinde bedenin ve zihnin sağlıklı işlevini sürdürmeniz için önemlidir.

Yukarıdaki bu küçük genetik bilgilendirmesi ile birlikte, hem çakraların enerji döngüleri hem kadim astroloji bilgileri, hem I Ching adı verilen Çin hegzagramı hem de kadim Kabala bilgilerinin birleşmesinden meydan gelen verilerle değerlendirilmektedir.

 

Kabala, değişmeyen, ebedi ve gizemli ile ölümlü ve sonlu evren (ve onun yaratılışı) arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlayan ezoterik bir öğretidir.

 Yaşam Ağacının dalları Genetik Matriks Sistemi içinde enerji merkezlerinin dalları gibi, merkezleri birbirine bağlar.

Yunanca yıldız anlamına gelen ‘astro’ ve bilgi anlamına gelen ‘logos’ kelimelerinden türemiştir.

Genetik Matris Sistemi içinde astroloji, doğum bilgilerine ait hesaplamada gezegenlerin güneş sistemimizdeki pozisyonlarını bulmak için kullanılmaktadır.

Çin hegzagramıdır (altılı çizgi). Çince’de (I) “değişim, bilgelik” gibi anlamlara gelirken, Ching, “klasik eser, kitap” anlamına gelmektedir. 64 hegzegramın (insan doğasını açıklayan bilgi) diziliminden oluşur. Bu 64 hexagramın her biri 6 çizgiden oluşur.

İnsan DNA’sı 6 bazı olan 64 adet genetik kodona sahiptir. Iching’in 64 hexagramı ve çizgileri, Genetik Matriks Sisteminde, insanın 64 genetik kodonuna denk gelir ve bunlara kapı denmektedir.

Eski Hint dilinde, Çakra, çark, tekerlek anlamına gelir. Vücudumuzda, her biri bir hormon bezi üzerine yerleşmiş 7 temel enerji döngüsü olarak tanımlanan çakralar toplam 9 adettir. Tüm çakralar çark sistemi gibi birbiri ile bağlantılı olup, bir dişli gibi dönerek evrensel yaşam enerjisini tüm vücudumuza taşırlar. (Kaynak; http://www.humandesign-turkiye.com/human-design/hd-nedir.asp)

 • Zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal yönleri içeren genel sağlık hedeflerinizde netlik kazanın.
 • Sizi potansiyelinizden uzak tutan, çocuklukta yaratılan duygusal epigenetik engelleri ve kalıpları farklı bir şekilde görmek ve döngüsünü değiştirime olasılığı.
 • Ham genetik verileriniz hakkında bilgi edinin ve alın. Genleriniz değişmez: İfadesi değişiyor!
 • Genetik ve metilasyon döngünüzdeki toksinleri ve ağır metalleri detoks etme kabiliyetinizi etkileyen mutasyonları veya kusurları anlayın; strese ve duygusal / zihinsel strese uyum sağlamak; sağlıklı enerji seviyelerini sürdürmek; ve bağışıklık ve endokrin fonksiyonlar (hormonlar) dahil olmak üzere vücut sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.
 • Yaşam boyu ve yaşam boyu değişen sonuçlar üretecek sezgisel, kişiselleştirilmiş bir temel destek planı geliştirin.
 • Yaşam tarzı ve çevresel parametreler dışındaki genel sağlık ve risk faktörleriniz hakkında fikir edinin. Ve genetik faktörlerin kişisel risk faktörünüzü nasıl artırabileceğini veya azaltabileceğini görün.

Genetik Matrikste Koçluğun Yararları Nelerdir?

 • Olumsuz değişken mutasyonların ifadesini durdur!
 • Sağlıklı zihin ve vücut sistemlerini koruyun ve işlevlerini optimize edin.
 • Potansiyelinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan yenilikçi negatif epigenetik modeller oluşturun.
 • “Gizemli hastalıklar” ve buna katkıda bulunan genetik ve epigenetik konular hakkında fikir edinin.
 • Bilgi güçtür, bu nedenle sağlığınız, zindeliğiniz ve refahınızla ilgili kararlar alırken daha emin olacaksınız; bu sayede sağlık durumunuzu şimdi ve gelecekte bir sonraki seviyeye taşıyacaksınız.
 • Kendi proaktif sağlık savunucusu olmak için kendinizi güçlendirin. Kendinize ve geleceğinize yatırım yapın.
 • Ailenizin tarihi ve siz ve gelecek nesiller hakkında bilgi edinin.
 • Sağlığınızla ilgili bilinmeyen ve gelecek korkusundan kurtulun; ve “sürpriz” faktörleri en aza indirir.
 • Dart tahtasına dart atmayı bırakın ve doğduğunuz besin takviyesi boşluklarını öğrenin. Bu boşlukları, sizi kişisel olarak destekleyen katı besinlerle doldurun.
 • Genetik Potansiyelinizin kilidini açın! Ve dahası!

RANDEVU ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

poınt of coachıng

by Pelin Narin Tekinsoy